EkumenickýSudcov6,33

Sudcov 6:33

Všet­ci Mid­jánčania, Amálekovia a východ­né kmene sa spojili, prešli cez Jor­dán a utáborili sa v doline Jez­reel.


Verš v kontexte

32 Toho dňa do­stal Gideón meno Jerub­baál, čo znamená: Nech sa Baál ob­hajuje sám, veď mu Gideón zrúcal ol­tár. 33 Všet­ci Mid­jánčania, Amálekovia a východ­né kmene sa spojili, prešli cez Jor­dán a utáborili sa v doline Jez­reel. 34 Hos­podinov duch po­vzbudil Gideóna, ktorý za­trúbil a tým­to spôsobom si pri­volal k sebe Abíezerov­cov.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

33 A všet­ci Madiani, Amalechovia a synovia východu shromaždili sa do­ved­na a prešli a položili sa táborom na doline Jiz­reel.

Evanjelický

33 Celý Mid­ján, Amálék a synovia východu sa zhromaždili, prešli cez Jor­dán a utáborili sa v rovine Jez­reel.

Ekumenický

33 Všet­ci Mid­jánčania, Amálekovia a východ­né kmene sa spojili, prešli cez Jor­dán a utáborili sa v doline Jez­reel.

Bible21

33 Všich­ni Mi­dián­ci a Amale­kov­ci se spo­ji­li s východní­mi náro­dy, pře­kroči­li Jordán a utá­boři­li se v údo­lí Jiz­re­el.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček