RoháčekSudcov6,32

Sudcov 6:32

A na­zval ho toho dňa Jerub­bálom, po­vediac: Nech sa s ním pravotí Bál, keď mu rozboril jeho ol­tár.


Verš v kontexte

31 Ale Joas po­vedal všet­kým, ktorí stáli pri ňom: Či sa vy budete pravotiť za Bála? Či ho vy budete chrániť? Ten, kto by sa pravotil za neho, nech zo­mrie do rána. Ak je Bohom, nech sa tedy pravotí za seba, keď roz­boril jeho ol­tár. 32 A na­zval ho toho dňa Jerub­bálom, po­vediac: Nech sa s ním pravotí Bál, keď mu rozboril jeho ol­tár. 33 A všet­ci Madiani, Amalechovia a synovia východu shromaždili sa do­ved­na a prešli a položili sa táborom na doline Jiz­reel.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

32 A na­zval ho toho dňa Jerub­bálom, po­vediac: Nech sa s ním pravotí Bál, keď mu rozboril jeho ol­tár.

Evanjelický

32 V onen deň dali mu meno Jerub­bal, čím chceli po­vedať: Baal nech vedie spor proti ne­mu, pre­tože zbúral jeho ol­tár.

Ekumenický

32 Toho dňa do­stal Gideón meno Jerub­baál, čo znamená: Nech sa Baál ob­hajuje sám, veď mu Gideón zrúcal ol­tár.

Bible21

32 Toho dne tedy Ge­de­on do­stal jméno Je­rub-baal, Ať se Baal hájí. Říka­li to­tiž: „Ať se Baal pro­ti ně­mu hájí, když mu zbořil oltář!“