RoháčekSudcov6,34

Sudcov 6:34

Ale Duch Hos­podinov ob­liekol na seba Gedeona, ktorý po­tom za­trúbil na trúbu, a Abiezer bol po­volaný k­rikom, aby ho na­sledoval.


Verš v kontexte

33 A všet­ci Madiani, Amalechovia a synovia východu shromaždili sa do­ved­na a prešli a položili sa táborom na doline Jiz­reel. 34 Ale Duch Hos­podinov ob­liekol na seba Gedeona, ktorý po­tom za­trúbil na trúbu, a Abiezer bol po­volaný k­rikom, aby ho na­sledoval. 35 A roz­pos­lal po­slov po celom Manas­sesovi, ktorý bol tiež po­volaný, aby ho na­sledoval. A roz­pos­lal po­slov po Aserovi, Za­bulonovi a Naf­talim, a od­išli hore oproti nim.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

34 Ale Duch Hos­podinov ob­liekol na seba Gedeona, ktorý po­tom za­trúbil na trúbu, a Abiezer bol po­volaný k­rikom, aby ho na­sledoval.

Evanjelický

34 Vtedy zo­stúpil duch Hos­podinov na Gide­ona, a ten za­trúbil na trúbe; tým bol Abíezer po­volaný ísť za ním.

Ekumenický

34 Hos­podinov duch po­vzbudil Gideóna, ktorý za­trúbil a tým­to spôsobom si pri­volal k sebe Abíezerov­cov.

Bible21

34 Na Ge­de­o­na teh­dy se­stou­pil Duch Hos­po­dinův. Za­trou­bil na be­raní roh a svo­lal Abie­zer­ské k sobě.