Bible21Soudců6,33

Soudců 6:33

Všich­ni Mi­dián­ci a Amale­kov­ci se spo­ji­li s východní­mi náro­dy, pře­kroči­li Jordán a utá­boři­li se v údo­lí Jiz­re­el.


Verš v kontexte

32 Toho dne tedy Ge­de­on do­stal jméno Je­rub-baal, Ať se Baal hájí. Říka­li to­tiž: „Ať se Baal pro­ti ně­mu hájí, když mu zbořil oltář!“ 33 Všich­ni Mi­dián­ci a Amale­kov­ci se spo­ji­li s východní­mi náro­dy, pře­kroči­li Jordán a utá­boři­li se v údo­lí Jiz­re­el. 34 Na Ge­de­o­na teh­dy se­stou­pil Duch Hos­po­dinův. Za­trou­bil na be­raní roh a svo­lal Abie­zer­ské k sobě.

späť na Soudců, 6

Príbuzné preklady Roháček

33 A všet­ci Madiani, Amalechovia a synovia východu shromaždili sa do­ved­na a prešli a položili sa táborom na doline Jiz­reel.

Evanjelický

33 Celý Mid­ján, Amálék a synovia východu sa zhromaždili, prešli cez Jor­dán a utáborili sa v rovine Jez­reel.

Ekumenický

33 Všet­ci Mid­jánčania, Amálekovia a východ­né kmene sa spojili, prešli cez Jor­dán a utáborili sa v doline Jez­reel.

Bible21

33 Všich­ni Mi­dián­ci a Amale­kov­ci se spo­ji­li s východní­mi náro­dy, pře­kroči­li Jordán a utá­boři­li se v údo­lí Jiz­re­el.

Bible21Soudců6,33

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček