RoháčekSudcov15,7

Sudcov 15:7

A Sam­son im po­vedal. Ak vy robíte tak, is­tot­ne sa po­mstím na vás a po­tom pre­stanem.


Verš v kontexte

6 Vtedy vraveli Filištíni: Kto to urobil? A k­torísi povedali: Sam­son, zať Timňan­ského, pre­tože vzal jeho ženu a dal ju jeho priateľovi. Vtedy vy­šli Filištíni hore a spálili ju i jej otca ohňom. 7 A Sam­son im po­vedal. Ak vy robíte tak, is­tot­ne sa po­mstím na vás a po­tom pre­stanem. 8 A zbil ich, lýt­ko i s bed­rom, veľkou porážkou. A potom odišiel dolu a býval v roz­puk­line skaly Étam.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

7 A Sam­son im po­vedal. Ak vy robíte tak, is­tot­ne sa po­mstím na vás a po­tom pre­stanem.

Evanjelický

7 Sam­son im po­vedal: Keď vy tak­to robíte, ne­pres­tanem, kým sa vám ne­vypom­stím.

Ekumenický

7 Sam­son im po­vedal: Za toto, čo ste vy­konali, ne­pres­tanem, kým sa vám ne­vypom­stím.

Bible21

7 „Tak vy takhle?“ ře­kl na to Sam­son. „­Teď tedy ne­přestanu, dokud se vám nepomstím!“