RoháčekSudcov15,8

Sudcov 15:8

A zbil ich, lýt­ko i s bed­rom, veľkou porážkou. A potom odišiel dolu a býval v roz­puk­line skaly Étam.


Verš v kontexte

7 A Sam­son im po­vedal. Ak vy robíte tak, is­tot­ne sa po­mstím na vás a po­tom pre­stanem. 8 A zbil ich, lýt­ko i s bed­rom, veľkou porážkou. A potom odišiel dolu a býval v roz­puk­line skaly Étam. 9 Vtedy vy­šli Filištíni hore a položili sa táborom v Júdovi a rozp­re­streli sa v Lechi.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

8 A zbil ich, lýt­ko i s bed­rom, veľkou porážkou. A potom odišiel dolu a býval v roz­puk­line skaly Étam.

Evanjelický

8 Bil ich veľkými úder­mi po steh­nách a po bed­rách. Po­tom zišiel a býval v skal­nej rok­line Étámu.

Ekumenický

8 Mlátil ich teda rad-radom, utr­peli ťažkú porážku. Po­tom zišiel a býval v skalnej rok­line Étam.

Bible21

8 A bil je hlava ne­hlava; byla to hroz­ná řež. Po­tom ode­šel a usa­dil se v Et­a­m­ské jes­ky­ni.