EvanjelickýSudcov15,7

Sudcov 15:7

Sam­son im po­vedal: Keď vy tak­to robíte, ne­pres­tanem, kým sa vám ne­vypom­stím.


Verš v kontexte

6 Spýtali sa Filištín­ci: Kto to urobil? Od­poveď bola: Timňanov zať Sam­son, lebo mu vzal ženu a dal ju jeho družbovi. Nato Filištín­ci vy­šli a upálili ju aj s ot­com. 7 Sam­son im po­vedal: Keď vy tak­to robíte, ne­pres­tanem, kým sa vám ne­vypom­stím. 8 Bil ich veľkými úder­mi po steh­nách a po bed­rách. Po­tom zišiel a býval v skal­nej rok­line Étámu.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

7 A Sam­son im po­vedal. Ak vy robíte tak, is­tot­ne sa po­mstím na vás a po­tom pre­stanem.

Evanjelický

7 Sam­son im po­vedal: Keď vy tak­to robíte, ne­pres­tanem, kým sa vám ne­vypom­stím.

Ekumenický

7 Sam­son im po­vedal: Za toto, čo ste vy­konali, ne­pres­tanem, kým sa vám ne­vypom­stím.

Bible21

7 „Tak vy takhle?“ ře­kl na to Sam­son. „­Teď tedy ne­přestanu, dokud se vám nepomstím!“