EkumenickýSudcov15,7

Sudcov 15:7

Sam­son im po­vedal: Za toto, čo ste vy­konali, ne­pres­tanem, kým sa vám ne­vypom­stím.


Verš v kontexte

6 Filištín­ci sa vy­pytovali: Kto to urobil? Do­stali od­poveď: Timňanov zať Sam­son, lebo mu vzal ženu a dal ju jeho družbovi. Filištín­ci vy­šli a upálili ju i s otcom. 7 Sam­son im po­vedal: Za toto, čo ste vy­konali, ne­pres­tanem, kým sa vám ne­vypom­stím. 8 Mlátil ich teda rad-radom, utr­peli ťažkú porážku. Po­tom zišiel a býval v skalnej rok­line Étam.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

7 A Sam­son im po­vedal. Ak vy robíte tak, is­tot­ne sa po­mstím na vás a po­tom pre­stanem.

Evanjelický

7 Sam­son im po­vedal: Keď vy tak­to robíte, ne­pres­tanem, kým sa vám ne­vypom­stím.

Ekumenický

7 Sam­son im po­vedal: Za toto, čo ste vy­konali, ne­pres­tanem, kým sa vám ne­vypom­stím.

Bible21

7 „Tak vy takhle?“ ře­kl na to Sam­son. „­Teď tedy ne­přestanu, dokud se vám nepomstím!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček