RoháčekSudcov15,6

Sudcov 15:6

Vtedy vraveli Filištíni: Kto to urobil? A k­torísi povedali: Sam­son, zať Timňan­ského, pre­tože vzal jeho ženu a dal ju jeho priateľovi. Vtedy vy­šli Filištíni hore a spálili ju i jej otca ohňom.


Verš v kontexte

5 Po­tom za­pálil fak­le a pus­til líšky do stojaceho zbožia Filištínov a tak zapálil všetko, od snopa až po to, čo ešte stálo na koreni, a tak až po vinice a olivy. 6 Vtedy vraveli Filištíni: Kto to urobil? A k­torísi povedali: Sam­son, zať Timňan­ského, pre­tože vzal jeho ženu a dal ju jeho priateľovi. Vtedy vy­šli Filištíni hore a spálili ju i jej otca ohňom. 7 A Sam­son im po­vedal. Ak vy robíte tak, is­tot­ne sa po­mstím na vás a po­tom pre­stanem.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

6 Vtedy vraveli Filištíni: Kto to urobil? A k­torísi povedali: Sam­son, zať Timňan­ského, pre­tože vzal jeho ženu a dal ju jeho priateľovi. Vtedy vy­šli Filištíni hore a spálili ju i jej otca ohňom.

Evanjelický

6 Spýtali sa Filištín­ci: Kto to urobil? Od­poveď bola: Timňanov zať Sam­son, lebo mu vzal ženu a dal ju jeho družbovi. Nato Filištín­ci vy­šli a upálili ju aj s ot­com.

Ekumenický

6 Filištín­ci sa vy­pytovali: Kto to urobil? Do­stali od­poveď: Timňanov zať Sam­son, lebo mu vzal ženu a dal ju jeho družbovi. Filištín­ci vy­šli a upálili ju i s otcom.

Bible21

6 „Kdo to udělal?“ pta­li se Filištíni. „Samson, zeť toho z Timny,“ do­slech­li se. „Prý za to, že mu vzal ženu a dal ji jeho družbovi.“ A tak Fi­lištíni šli a tu ženu i s jejím ot­cem upá­li­li.