RoháčekRimanom14,16

Rimanom 14:16

List Rimanom

Nech sa tedy nerúhajú vášmu dob­rému!


Verš v kontexte

15 Ale ak za­rmucuje sa tvoj brat pre po­krm, už nechodíš v lás­ke. Ne­veď do záhuby svojím po­kr­mom toho, za ktorého Kris­tus zo­mrel! 16 Nech sa tedy nerúhajú vášmu dob­rému! 17 Lebo kráľov­stvo Božie nie je po­krm a nápoj, ale spraved­livosť, po­koj a radosť v Svätom Duchu.

späť na Rimanom, 14

Príbuzné preklady Roháček

16 Nech sa tedy nerúhajú vášmu dob­rému!

Evanjelický

16 Nech teda nebude po­tupované vaše dob­ro.

Ekumenický

16 Nech teda vaše dob­ro nie je vy­stavené po­tupe.

Bible21

16 Ať se o tom, co je pro vás dob­ré, ne­mluví zle.