EvanjelickýRimanom14,16

Rimanom 14:16

List Rimanom

Nech teda nebude po­tupované vaše dob­ro.


Verš v kontexte

15 Lebo ak je tvoj brat za­rmútený pre po­krm, ne­pok­račuješ podľa lás­ky. Ne­priveď svojím po­kr­mom do za­hynutia toho, za ktorého Kris­tus umrel. 16 Nech teda nebude po­tupované vaše dob­ro. 17 Lebo kráľov­stvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravod­livosť, po­koj a radosť v Duchu Svätom.

späť na Rimanom, 14

Príbuzné preklady Roháček

16 Nech sa tedy nerúhajú vášmu dob­rému!

Evanjelický

16 Nech teda nebude po­tupované vaše dob­ro.

Ekumenický

16 Nech teda vaše dob­ro nie je vy­stavené po­tupe.

Bible21

16 Ať se o tom, co je pro vás dob­ré, ne­mluví zle.