Bible21Římanům14,16

Římanům 14:16

Ať se o tom, co je pro vás dob­ré, ne­mluví zle.


Verš v kontexte

15 Trápí-li se tvůj bra­tr kvů­li to­mu, co jíš, pak už se neřídíš lás­kou. Přestaň svým jídlem hu­bit člověka, za kterého zemřel Kri­stus! 16 Ať se o tom, co je pro vás dob­ré, ne­mluví zle. 17 V Božím králov­ství pře­ce nejde o jídlo a pi­tí, ale o sprave­dlnost, pokoj a ra­dost v Du­chu svatém.

späť na Římanům, 14

Príbuzné preklady Roháček

16 Nech sa tedy nerúhajú vášmu dob­rému!

Evanjelický

16 Nech teda nebude po­tupované vaše dob­ro.

Ekumenický

16 Nech teda vaše dob­ro nie je vy­stavené po­tupe.

Bible21

16 Ať se o tom, co je pro vás dob­ré, ne­mluví zle.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček