RoháčekRimanom14,15

Rimanom 14:15

List Rimanom

Ale ak za­rmucuje sa tvoj brat pre po­krm, už nechodíš v lás­ke. Ne­veď do záhuby svojím po­kr­mom toho, za ktorého Kris­tus zo­mrel!


Verš v kontexte

14 Viem a som pre­svedčený v Pánu Ježišovi, že samo sebou nie je nič obec­né čiže nečis­té; iba tomu, kto mys­lí o niečom, že je obec­né, tomu je obec­ným. 15 Ale ak za­rmucuje sa tvoj brat pre po­krm, už nechodíš v lás­ke. Ne­veď do záhuby svojím po­kr­mom toho, za ktorého Kris­tus zo­mrel! 16 Nech sa tedy nerúhajú vášmu dob­rému!

späť na Rimanom, 14

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale ak za­rmucuje sa tvoj brat pre po­krm, už nechodíš v lás­ke. Ne­veď do záhuby svojím po­kr­mom toho, za ktorého Kris­tus zo­mrel!

Evanjelický

15 Lebo ak je tvoj brat za­rmútený pre po­krm, ne­pok­račuješ podľa lás­ky. Ne­priveď svojím po­kr­mom do za­hynutia toho, za ktorého Kris­tus umrel.

Ekumenický

15 Ak je tvoj brat za­rmútený pre po­krm, už nekonáš podľa lás­ky. Nezahub svojím po­kr­mom toho, za ktorého zo­mrel Kris­tus.

Bible21

15 Trápí-li se tvůj bra­tr kvů­li to­mu, co jíš, pak už se neřídíš lás­kou. Přestaň svým jídlem hu­bit člověka, za kterého zemřel Kri­stus!