RoháčekRimanom14,17

Rimanom 14:17

List Rimanom

Lebo kráľov­stvo Božie nie je po­krm a nápoj, ale spraved­livosť, po­koj a radosť v Svätom Duchu.


Verš v kontexte

16 Nech sa tedy nerúhajú vášmu dob­rému! 17 Lebo kráľov­stvo Božie nie je po­krm a nápoj, ale spraved­livosť, po­koj a radosť v Svätom Duchu. 18 Lebo kto v tom­to slúži Kris­tovi, je ľúby Bohu a do­kázaný ľuďom.

späť na Rimanom, 14

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo kráľov­stvo Božie nie je po­krm a nápoj, ale spraved­livosť, po­koj a radosť v Svätom Duchu.

Evanjelický

17 Lebo kráľov­stvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravod­livosť, po­koj a radosť v Duchu Svätom.

Ekumenický

17 Veď Božie kráľov­stvo nie je jedenie a pitie, ale spravod­livosť, po­koj a radosť v Duchu Svätom.

Bible21

17 V Božím králov­ství pře­ce nejde o jídlo a pi­tí, ale o sprave­dlnost, pokoj a ra­dost v Du­chu svatém.