EkumenickýRimanom14,16

Rimanom 14:16

List Rimanom

Nech teda vaše dob­ro nie je vy­stavené po­tupe.


Verš v kontexte

15 Ak je tvoj brat za­rmútený pre po­krm, už nekonáš podľa lás­ky. Nezahub svojím po­kr­mom toho, za ktorého zo­mrel Kris­tus. 16 Nech teda vaše dob­ro nie je vy­stavené po­tupe. 17 Veď Božie kráľov­stvo nie je jedenie a pitie, ale spravod­livosť, po­koj a radosť v Duchu Svätom.

späť na Rimanom, 14

Príbuzné preklady Roháček

16 Nech sa tedy nerúhajú vášmu dob­rému!

Evanjelický

16 Nech teda nebude po­tupované vaše dob­ro.

Ekumenický

16 Nech teda vaše dob­ro nie je vy­stavené po­tupe.

Bible21

16 Ať se o tom, co je pro vás dob­ré, ne­mluví zle.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček