RoháčekMatúš7,14

Matúš 7:14

Evanjelium podľa Matúša

lebo je tes­ná brána a úz­ka ces­ta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju na­chádzajú.


Verš v kontexte

13 Voj­dite tes­nou bránou; lebo je prie­stran­ná brána a široká ces­ta, ktorá vedie do za­hynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; 14 lebo je tes­ná brána a úz­ka ces­ta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju na­chádzajú. 15 Vy­stríhaj­te sa falošných prorokov, ktorí k vám pri­chádzajú v ovčom rúchu, ale vnút­ri sú dravými vl­k­mi.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 lebo je tes­ná brána a úz­ka ces­ta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju na­chádzajú.

Evanjelický

14 ale do života vedie tes­ná brána a úz­ka ces­ta, a málo je tých, ktorí ju na­chádzajú.

Ekumenický

14 Do života vedie tes­ná brána a úz­ka ces­ta, a málo je tých, čo ju na­chádzajú.

Bible21

14 Těsná brá­na a úzká ces­ta však vede k živo­tu a málokdo ji na­chází.