RoháčekMatúš7,15

Matúš 7:15

Evanjelium podľa Matúša

Vy­stríhaj­te sa falošných prorokov, ktorí k vám pri­chádzajú v ovčom rúchu, ale vnút­ri sú dravými vl­k­mi.


Verš v kontexte

14 lebo je tes­ná brána a úz­ka ces­ta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju na­chádzajú. 15 Vy­stríhaj­te sa falošných prorokov, ktorí k vám pri­chádzajú v ovčom rúchu, ale vnút­ri sú dravými vl­k­mi. 16 Po ich ovocí ich po­znáte. Či azda z tŕnia oberajú hroz­ná alebo z bodľače fíky?

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

15 Vy­stríhaj­te sa falošných prorokov, ktorí k vám pri­chádzajú v ovčom rúchu, ale vnút­ri sú dravými vl­k­mi.

Evanjelický

15 Varuj­te sa falošných prorokov, ktorí pri­chádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnút­ri sú draví vl­ci.

Ekumenický

15 Daj­te si po­zor na falošných prorokov, ktorí pri­chádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnút­ri sú to draví vl­ci.

Bible21

15 Dávej­te si po­zor na falešné pro­roky, kteří k vám při­cházejí v ovčím rouše, ale uvni­tř jsou to draví vl­ci.