RoháčekMatúš7,13

Matúš 7:13

Evanjelium podľa Matúša

Voj­dite tes­nou bránou; lebo je prie­stran­ná brána a široká ces­ta, ktorá vedie do za­hynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú;


Verš v kontexte

12 Všet­ko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Lebo to je zákon aj proroci. 13 Voj­dite tes­nou bránou; lebo je prie­stran­ná brána a široká ces­ta, ktorá vedie do za­hynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; 14 lebo je tes­ná brána a úz­ka ces­ta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju na­chádzajú.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

13 Voj­dite tes­nou bránou; lebo je prie­stran­ná brána a široká ces­ta, ktorá vedie do za­hynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú;

Evanjelický

13 Vchádzaj­te tes­nou bránou, lebo prie­stran­ná brána a široká ces­ta vedie do za­hynutia, a mnohí ňou vchádzajú;

Ekumenický

13 Vchádzaj­te tes­nou bránou! Veď prie­stran­ná brána a široká ces­ta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú.

Bible21

13 „Vcházej­te těsnou branou. Pro­storná brá­na a ši­roká ces­ta vede do záhu­by a kdekdo tudy kráčí.