EkumenickýMatúš7,14

Matúš 7:14

Evanjelium podľa Matúša

Do života vedie tes­ná brána a úz­ka ces­ta, a málo je tých, čo ju na­chádzajú.


Verš v kontexte

13 Vchádzaj­te tes­nou bránou! Veď prie­stran­ná brána a široká ces­ta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. 14 Do života vedie tes­ná brána a úz­ka ces­ta, a málo je tých, čo ju na­chádzajú. 15 Daj­te si po­zor na falošných prorokov, ktorí pri­chádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnút­ri sú to draví vl­ci.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 lebo je tes­ná brána a úz­ka ces­ta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju na­chádzajú.

Evanjelický

14 ale do života vedie tes­ná brána a úz­ka ces­ta, a málo je tých, ktorí ju na­chádzajú.

Ekumenický

14 Do života vedie tes­ná brána a úz­ka ces­ta, a málo je tých, čo ju na­chádzajú.

Bible21

14 Těsná brá­na a úzká ces­ta však vede k živo­tu a málokdo ji na­chází.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček