EvanjelickýMatúš7,14

Matúš 7:14

Evanjelium podľa Matúša

ale do života vedie tes­ná brána a úz­ka ces­ta, a málo je tých, ktorí ju na­chádzajú.


Verš v kontexte

13 Vchádzaj­te tes­nou bránou, lebo prie­stran­ná brána a široká ces­ta vedie do za­hynutia, a mnohí ňou vchádzajú; 14 ale do života vedie tes­ná brána a úz­ka ces­ta, a málo je tých, ktorí ju na­chádzajú. 15 Varuj­te sa falošných prorokov, ktorí pri­chádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnút­ri sú draví vl­ci.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

14 lebo je tes­ná brána a úz­ka ces­ta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju na­chádzajú.

Evanjelický

14 ale do života vedie tes­ná brána a úz­ka ces­ta, a málo je tých, ktorí ju na­chádzajú.

Ekumenický

14 Do života vedie tes­ná brána a úz­ka ces­ta, a málo je tých, čo ju na­chádzajú.

Bible21

14 Těsná brá­na a úzká ces­ta však vede k živo­tu a málokdo ji na­chází.