RoháčekMatúš25,6

Matúš 25:6

Evanjelium podľa Matúša

Ale o pol­noci po­vs­tal krik: Hľa, ženích ide! Vy­j­dite mu vús­trety!


Verš v kontexte

5 A keď ne­prichádzal ženích, po­driemaly všet­ky a pospaly. 6 Ale o pol­noci po­vs­tal krik: Hľa, ženích ide! Vy­j­dite mu vús­trety! 7 Vtedy vstaly všet­ky tie pan­ny a oz­dobily svoje lam­py.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale o pol­noci po­vs­tal krik: Hľa, ženích ide! Vy­j­dite mu vús­trety!

Evanjelický

6 O pol­noci na­stal krik: Aj­hľa, ženích, vy­j­dite mu na­proti!

Ekumenický

6 O polnoci sa rozľahol krik: Hľa, ženích! Vy­j­dite mu v ústrety!

Bible21

6 O půlno­ci se str­hl křik: ‚Ženich je tu! Jdě­te mu naproti!‘