RoháčekMatúš25,5

Matúš 25:5

Evanjelium podľa Matúša

A keď ne­prichádzal ženích, po­driemaly všet­ky a pospaly.


Verš v kontexte

4 ale roz­um­né vzaly oleja vo svojich nádobách so svojimi lam­pami. 5 A keď ne­prichádzal ženích, po­driemaly všet­ky a pospaly. 6 Ale o pol­noci po­vs­tal krik: Hľa, ženích ide! Vy­j­dite mu vús­trety!

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď ne­prichádzal ženích, po­driemaly všet­ky a pospaly.

Evanjelický

5 Keď ženích meškal, zdriem­li všet­ky a za­spali.

Ekumenický

5 Keď ženích dlho ne­prichádzal, na všet­ky prišli driemoty a za­spali.

Bible21

5 Když ženich dlouho nešel, za­čaly všech­ny podři­movat a usnuly.