RoháčekMatúš25,7

Matúš 25:7

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy vstaly všet­ky tie pan­ny a oz­dobily svoje lam­py.


Verš v kontexte

6 Ale o pol­noci po­vs­tal krik: Hľa, ženích ide! Vy­j­dite mu vús­trety! 7 Vtedy vstaly všet­ky tie pan­ny a oz­dobily svoje lam­py. 8 A bláz­nivé po­vedaly roz­um­ným: Daj­te nám zo svoj­ho oleja, lebo naše lam­py has­nú.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

7 Vtedy vstaly všet­ky tie pan­ny a oz­dobily svoje lam­py.

Evanjelický

7 Vtedy pre­budili sa všet­ky pan­ny a pri­pravovali si lam­py.

Ekumenický

7 Vtedy sa zo­budili všet­ky pan­ny a pri­pravovali si lam­py.

Bible21

7 Všech­ny družičky vstaly a připravi­ly si lampy.