EvanjelickýMatúš25,6

Matúš 25:6

Evanjelium podľa Matúša

O pol­noci na­stal krik: Aj­hľa, ženích, vy­j­dite mu na­proti!


Verš v kontexte

5 Keď ženích meškal, zdriem­li všet­ky a za­spali. 6 O pol­noci na­stal krik: Aj­hľa, ženích, vy­j­dite mu na­proti! 7 Vtedy pre­budili sa všet­ky pan­ny a pri­pravovali si lam­py.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale o pol­noci po­vs­tal krik: Hľa, ženích ide! Vy­j­dite mu vús­trety!

Evanjelický

6 O pol­noci na­stal krik: Aj­hľa, ženích, vy­j­dite mu na­proti!

Ekumenický

6 O polnoci sa rozľahol krik: Hľa, ženích! Vy­j­dite mu v ústrety!

Bible21

6 O půlno­ci se str­hl křik: ‚Ženich je tu! Jdě­te mu naproti!‘