RoháčekMatúš2,10

Matúš 2:10

Evanjelium podľa Matúša

A za­zrúc hviez­du pre­veľmi sa za­radovali.


Verš v kontexte

9 A oni vy­počujúc kráľa odišli. A hľa, hviez­da, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi, až prišla a zastála nad miestom, kde bolo dieťat­ko. 10 A za­zrúc hviez­du pre­veľmi sa za­radovali. 11 A keď vošli do domu, našli dieťat­ko s Mári­ou, jeho mat­kou, a pad­núc klaňali sa mu a ot­voriac svoje po­klady obetovali mu dary: zlato, kadivo a myr­ru.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 A za­zrúc hviez­du pre­veľmi sa za­radovali.

Evanjelický

10 Keď uzreli hviez­du, za­radovali sa veľkou radosťou.

Ekumenický

10 Keď uvideli hviez­du, na­pl­nila ich veľmi veľká radosť.

Bible21

10 Když tu hvěz­du spatři­li, zmo­cni­la se jich ne­smírná ra­dost.