Bible21Matouš2,10

Matouš 2:10

Když tu hvěz­du spatři­li, zmo­cni­la se jich ne­smírná ra­dost.


Verš v kontexte

9 Jakmi­le vy­s­lech­li krále, vy­razi­li na ces­tu. A hle, hvěz­da, kte­rou vi­dě­li na východě, je před­cháze­la, až se za­stavi­la nad mís­tem, kde bylo to dítě. 10 Když tu hvěz­du spatři­li, zmo­cni­la se jich ne­smírná ra­dost. 11 Veš­li do do­mu, a když tam uvi­dě­li dítě s jeho matkou Ma­ri­í, pad­li na ko­le­na a klaně­li se mu. Otevře­li své pokla­dy a obětova­li mu da­ry: zla­to, ka­di­dlo a myr­hu.

späť na Matouš, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 A za­zrúc hviez­du pre­veľmi sa za­radovali.

Evanjelický

10 Keď uzreli hviez­du, za­radovali sa veľkou radosťou.

Ekumenický

10 Keď uvideli hviez­du, na­pl­nila ich veľmi veľká radosť.

Bible21

10 Když tu hvěz­du spatři­li, zmo­cni­la se jich ne­smírná ra­dost.

Bible21Matouš2,10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček