EkumenickýMatúš2,10

Matúš 2:10

Evanjelium podľa Matúša

Keď uvideli hviez­du, na­pl­nila ich veľmi veľká radosť.


Verš v kontexte

9 Oni vy­počuli kráľa a od­išli. A hľa, hviez­da, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až za­stala nad mies­tom, kde bolo dieťat­ko. 10 Keď uvideli hviez­du, na­pl­nila ich veľmi veľká radosť. 11 Vošli do domu, uvideli dieťat­ko s jeho mat­kou Mári­ou. Pad­li na zem a klaňali sa mu. Ot­vorili svoje klenot­nice a obetovali mu dary: zlato, kadid­lo a myr­hu.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 A za­zrúc hviez­du pre­veľmi sa za­radovali.

Evanjelický

10 Keď uzreli hviez­du, za­radovali sa veľkou radosťou.

Ekumenický

10 Keď uvideli hviez­du, na­pl­nila ich veľmi veľká radosť.

Bible21

10 Když tu hvěz­du spatři­li, zmo­cni­la se jich ne­smírná ra­dost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček