RoháčekMarek5,39

Marek 5:39

Evanjelium podľa Mareka

a voj­dúc po­vedal im: Čo robíte krik a plačete? Dieťa nezom­relo, ale spí.


Verš v kontexte

38 A prišli do domu pred­staveného synagógy, a videl tam nepokojný ruch, plačúcich a kvíliacich veľmi, 39 a voj­dúc po­vedal im: Čo robíte krik a plačete? Dieťa nezom­relo, ale spí. 40 A vy­smievali ho. No, on vy­ženúc všet­kých pojal otca dieťaťa i mat­ku i tých, k­torí boli s ním, a vošiel ta, kde ležalo dieťa.

späť na Marek, 5

Príbuzné preklady Roháček

39 a voj­dúc po­vedal im: Čo robíte krik a plačete? Dieťa nezom­relo, ale spí.

Evanjelický

39 vošiel dnu a po­vedal im: Prečo robíte hluk a plačete? Ne­um­relo dieťa, ale spí.

Ekumenický

39 Vošiel dnu a po­vedal im: Prečo robíte taký roz­ruch a plačete? Dieťa nezom­relo, ale spí.

Bible21

39 vešel dovni­tř a ře­kl jim: „Pro­č ten roz­ruch a pláč? To dítě ne­u­mře­lo. Jen spí.“

RoháčekMarek5,39