RoháčekMarek12,29

Marek 12:29

Evanjelium podľa Mareka

A Ježiš mu od­povedal, že najpr­všie od všet­kých pri­kázaní je: Čuj, Iz­raelu, Pán, náš Bôh, je Pán jeden!


Verš v kontexte

28 Vtedy pri­stúpil jeden zo zákon­níkov, keď ich bol počul do­hadovať sa, a vediac, že im dob­re od­povedal, opýtal sa ho: Ktoré pri­kázanie je najpr­všie od všet­kých? 29 A Ježiš mu od­povedal, že najpr­všie od všet­kých pri­kázaní je: Čuj, Iz­raelu, Pán, náš Bôh, je Pán jeden! 30 A: milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, z celého svoj­ho srd­ca, z celej svojej duše, z celej svojej mys­li a z celej svojej sily. To je prvé pri­kázanie.

späť na Marek, 12

Príbuzné preklady Roháček

29 A Ježiš mu od­povedal, že najpr­všie od všet­kých pri­kázaní je: Čuj, Iz­raelu, Pán, náš Bôh, je Pán jeden!

Evanjelický

29 Ježiš od­povedal, že pr­vé je toto: Počuj, Iz­rael! Pán, náš Boh, je jediný Pán.

Ekumenický

29 Ježiš od­povedal: Naj­dôležitejšie je toto: Počuj, Iz­rael! Pán, náš Boh, je jediný Pán!

Bible21

29 Ježíš mu od­po­věděl: „Nejdůleži­tější je: ‚S­lyš, Iz­rae­li – Hos­po­din je náš Bůh, Hos­po­din je je­diný.