Bible21Marek12,29

Marek 12:29

Ježíš mu od­po­věděl: „Nejdůleži­tější je: ‚S­lyš, Iz­rae­li – Hos­po­din je náš Bůh, Hos­po­din je je­diný.


Verš v kontexte

28 Je­den ze znal­ců Písma slyšel je­jich roz­pravu a vi­děl, jak dobře jim od­po­věděl. Přistou­pil tedy a ze­ptal se ho: „K­teré přikázání je ze všech nejdůležitější?“ 29 Ježíš mu od­po­věděl: „Nejdůleži­tější je: ‚S­lyš, Iz­rae­li – Hos­po­din je náš Bůh, Hos­po­din je je­diný. 30 Pro­to mi­luj Hos­po­di­na, svého Bo­ha, ce­lým svým srd­cem, ce­lou svou duší, ce­lou svou mys­lí a ce­lou svou silou.‘

späť na Marek, 12

Príbuzné preklady Roháček

29 A Ježiš mu od­povedal, že najpr­všie od všet­kých pri­kázaní je: Čuj, Iz­raelu, Pán, náš Bôh, je Pán jeden!

Evanjelický

29 Ježiš od­povedal, že pr­vé je toto: Počuj, Iz­rael! Pán, náš Boh, je jediný Pán.

Ekumenický

29 Ježiš od­povedal: Naj­dôležitejšie je toto: Počuj, Iz­rael! Pán, náš Boh, je jediný Pán!

Bible21

29 Ježíš mu od­po­věděl: „Nejdůleži­tější je: ‚S­lyš, Iz­rae­li – Hos­po­din je náš Bůh, Hos­po­din je je­diný.

Bible21Marek12,29

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček