EkumenickýMarek12,29

Marek 12:29

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš od­povedal: Naj­dôležitejšie je toto: Počuj, Iz­rael! Pán, náš Boh, je jediný Pán!


Verš v kontexte

28 Jeden zo zákon­níkov, ktorý vy­počul ten­to spor, podišiel bližšie, lebo si všimol, že Ježiš im od­povedal výs­tižne. Spýtal sa ho: Ktoré pri­kázanie je zo všet­kých naj­dôležitejšie? 29 Ježiš od­povedal: Naj­dôležitejšie je toto: Počuj, Iz­rael! Pán, náš Boh, je jediný Pán! 30 Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com, celou dušou, celou mysľou a celou silou!

späť na Marek, 12

Príbuzné preklady Roháček

29 A Ježiš mu od­povedal, že najpr­všie od všet­kých pri­kázaní je: Čuj, Iz­raelu, Pán, náš Bôh, je Pán jeden!

Evanjelický

29 Ježiš od­povedal, že pr­vé je toto: Počuj, Iz­rael! Pán, náš Boh, je jediný Pán.

Ekumenický

29 Ježiš od­povedal: Naj­dôležitejšie je toto: Počuj, Iz­rael! Pán, náš Boh, je jediný Pán!

Bible21

29 Ježíš mu od­po­věděl: „Nejdůleži­tější je: ‚S­lyš, Iz­rae­li – Hos­po­din je náš Bůh, Hos­po­din je je­diný.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček