RoháčekLukáš9,25

Lukáš 9:25

Evanjelium podľa Lukáša

Lebo čo pros­peje človekovi, keby zís­kal hoci celý svet a sám seba by za­hubil alebo utratil?!


Verš v kontexte

24 Lebo ktokoľvek by chcel za­chrániť svoju dušu, zt­ratí ju; a kto by zt­ratil svoju dušu pre mňa, ten ju za­chráni. 25 Lebo čo pros­peje človekovi, keby zís­kal hoci celý svet a sám seba by za­hubil alebo utratil?! 26 Lebo ktokoľvek by sa han­bil za mňa a za moje slová, za toho sa bude han­biť Syn človeka, keď prij­de vo svojej sláve a v sláve Otca a svätých an­jelov.

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

25 Lebo čo pros­peje človekovi, keby zís­kal hoci celý svet a sám seba by za­hubil alebo utratil?!

Evanjelický

25 Veď čo pros­peje človeku, keby aj celý svet zís­kal, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil?

Ekumenický

25 Veď čo osoží človeku, keby celý svet zís­kal a samého seba by stratil či poškodil?

Bible21

25 Co je člověku platné, kdy­by zís­kal ce­lý svět, ale sám sebe ztra­til nebo sám sobě uško­dil?