RoháčekLukáš9,24

Lukáš 9:24

Evanjelium podľa Lukáša

Lebo ktokoľvek by chcel za­chrániť svoju dušu, zt­ratí ju; a kto by zt­ratil svoju dušu pre mňa, ten ju za­chráni.


Verš v kontexte

23 A vravel všet­kým: Ak chce nie­kto ísť za mnou, nech za­prie sám seba a vez­me svoj kríž na každý deň a na­sleduje ma. 24 Lebo ktokoľvek by chcel za­chrániť svoju dušu, zt­ratí ju; a kto by zt­ratil svoju dušu pre mňa, ten ju za­chráni. 25 Lebo čo pros­peje človekovi, keby zís­kal hoci celý svet a sám seba by za­hubil alebo utratil?!

späť na Lukáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

24 Lebo ktokoľvek by chcel za­chrániť svoju dušu, zt­ratí ju; a kto by zt­ratil svoju dušu pre mňa, ten ju za­chráni.

Evanjelický

24 Kto by si chcel za­chrániť život, stratí ho; a kto by stratil život pre mňa, za­chráni si ho.

Ekumenický

24 Lebo kto by chcel svoju dušu za­chrániť, stratí ju. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, za­chráni si ju.

Bible21

24 Kdoko­li by si chtěl za­chránit život, ztratí jej, ale kdoko­li by ztra­til svůj život pro mě, ten jej za­chrání.