Roháček1. Mojžišova15,12

1. Mojžišova 15:12

Genesis

A stalo sa, keď za­pádalo sl­n­ce, že padol tuhý spánok na Ab­rama, a hľa, náram­ný strach a veľká tma pri­pádala na neho.


Verš v kontexte

11 Tu sa spus­tili draví vtáci na mŕt­voly, a Ab­ram ich od­háňal. 12 A stalo sa, keď za­pádalo sl­n­ce, že padol tuhý spánok na Ab­rama, a hľa, náram­ný strach a veľká tma pri­pádala na neho. 13 A Hos­podin riekol Ab­ramovi: Vedz is­tot­ne, že tvoje semeno bude po­hos­tínom v zemi, ktorá nebude pat­riť im, a budú im, ľuďom tej zeme, slúžiť, a budú ich trápiť štyris­to rokov.

späť na 1. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

12 A stalo sa, keď za­pádalo sl­n­ce, že padol tuhý spánok na Ab­rama, a hľa, náram­ný strach a veľká tma pri­pádala na neho.

Evanjelický

12 Pri západe sln­ka padol na Ab­ráma tvr­dý spánok a pre­pad­la ho úz­kosť z veľkej tem­noty.

Ekumenický

12 Keď za­pad­lo sln­ko, Ab­rám tvrdo za­spal, zo­vrela ho tieseň hrozivej tem­noty.

Bible21

12 Když pak slun­ce za­čalo za­pa­dat, přišel na Abra­ma hlu­boký spánek. Náhle jej sevře­la hlu­boká, děsivá tma.