Ekumenický1. Mojžišova15,12

1. Mojžišova 15:12

Genesis

Keď za­pad­lo sln­ko, Ab­rám tvrdo za­spal, zo­vrela ho tieseň hrozivej tem­noty.


Verš v kontexte

11 Dravé vtáky zlietali na mŕt­ve telá a Ab­rám ich od­háňal. 12 Keď za­pad­lo sln­ko, Ab­rám tvrdo za­spal, zo­vrela ho tieseň hrozivej tem­noty. 13 Hos­podin po­vedal Ab­rámovi: Dob­re si uvedom, že tvoji po­tom­kovia budú prišel­cami v cudzej krajine, zo­tročia ich a štyris­to rokov budú s nimi zle za­ob­chádzať.

späť na 1. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

12 A stalo sa, keď za­pádalo sl­n­ce, že padol tuhý spánok na Ab­rama, a hľa, náram­ný strach a veľká tma pri­pádala na neho.

Evanjelický

12 Pri západe sln­ka padol na Ab­ráma tvr­dý spánok a pre­pad­la ho úz­kosť z veľkej tem­noty.

Ekumenický

12 Keď za­pad­lo sln­ko, Ab­rám tvrdo za­spal, zo­vrela ho tieseň hrozivej tem­noty.

Bible21

12 Když pak slun­ce za­čalo za­pa­dat, přišel na Abra­ma hlu­boký spánek. Náhle jej sevře­la hlu­boká, děsivá tma.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček