RoháčekEzechiel8,9

Ezechiel 8:9

A zase mi riekol: Voj­di a vidz tie šered­né ohav­nos­ti, ktoré tu oni páchajú.


Verš v kontexte

8 A riekol mi: Synu človeka, nože pre­kop tú stenu! A tak som pre­kopal stenu; a hľa, bol tam nejaký vchod. 9 A zase mi riekol: Voj­di a vidz tie šered­né ohav­nos­ti, ktoré tu oni páchajú. 10 Vtedy voj­dúc videl som a hľa, boly tam všelijaké podoby zemep­lazov a hoviad ohyz­dných a všelijakých ukydaných bohov domu Iz­raelov­ho, vy­ryté na stene kolom do­okola.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

9 A zase mi riekol: Voj­di a vidz tie šered­né ohav­nos­ti, ktoré tu oni páchajú.

Evanjelický

9 Po­vedal mi: Voj­di a po­zri sa na ohav­nos­ti, ktoré tu pášu.

Ekumenický

9 Po­vedal mi: Voj­di a po­zri sa na strašné ohav­nos­ti, ktoré tu páchajú.

Bible21

9 „Vejdi,“ ře­kl mi, „a podívej se, jaké strašné ohavnosti tu páchají.“