EvanjelickýEzechiel8,9

Ezechiel 8:9

Po­vedal mi: Voj­di a po­zri sa na ohav­nos­ti, ktoré tu pášu.


Verš v kontexte

8 I riekol mi: Človeče, preraz ten múr! Keď som prerazil múr, hľa, bol tam vchod. 9 Po­vedal mi: Voj­di a po­zri sa na ohav­nos­ti, ktoré tu pášu. 10 Keď som vošiel, videl som, že tam boli všelijaké podoby plazov a zvierat, mrz­kých bytos­tí a všet­kých modiel domu Iz­raela, vy­ryté do­okola na stene.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

9 A zase mi riekol: Voj­di a vidz tie šered­né ohav­nos­ti, ktoré tu oni páchajú.

Evanjelický

9 Po­vedal mi: Voj­di a po­zri sa na ohav­nos­ti, ktoré tu pášu.

Ekumenický

9 Po­vedal mi: Voj­di a po­zri sa na strašné ohav­nos­ti, ktoré tu páchajú.

Bible21

9 „Vejdi,“ ře­kl mi, „a podívej se, jaké strašné ohavnosti tu páchají.“