RoháčekEzechiel8,8

Ezechiel 8:8

A riekol mi: Synu človeka, nože pre­kop tú stenu! A tak som pre­kopal stenu; a hľa, bol tam nejaký vchod.


Verš v kontexte

7 Na to ma do­viedol ku vchodu do dvora, a videl som a hľa akási diera bola v stene. 8 A riekol mi: Synu človeka, nože pre­kop tú stenu! A tak som pre­kopal stenu; a hľa, bol tam nejaký vchod. 9 A zase mi riekol: Voj­di a vidz tie šered­né ohav­nos­ti, ktoré tu oni páchajú.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

8 A riekol mi: Synu človeka, nože pre­kop tú stenu! A tak som pre­kopal stenu; a hľa, bol tam nejaký vchod.

Evanjelický

8 I riekol mi: Človeče, preraz ten múr! Keď som prerazil múr, hľa, bol tam vchod.

Ekumenický

8 Po­vedal mi: Človeče, preraz ten múr! Keď som prerazil múr, hľa, bol tam vchod.

Bible21

8 „Synu člověčí,“ ře­kl mi, „pro­kopej tu zeď.“ Za­čal jsem tedy pro­kopávat zeď a hle – ob­jevil se průchod.