RoháčekEzechiel8,10

Ezechiel 8:10

Vtedy voj­dúc videl som a hľa, boly tam všelijaké podoby zemep­lazov a hoviad ohyz­dných a všelijakých ukydaných bohov domu Iz­raelov­ho, vy­ryté na stene kolom do­okola.


Verš v kontexte

9 A zase mi riekol: Voj­di a vidz tie šered­né ohav­nos­ti, ktoré tu oni páchajú. 10 Vtedy voj­dúc videl som a hľa, boly tam všelijaké podoby zemep­lazov a hoviad ohyz­dných a všelijakých ukydaných bohov domu Iz­raelov­ho, vy­ryté na stene kolom do­okola. 11 A sedem­desiati mužovia zo starších domu Iz­raelov­ho a Jazaniáš, syn Šafánov, ktorý stál v ich strede, stáli pred nimi, a každý mal svoje kadid­lo vo svojej ruke, a vôňa ob­laku kadiva vy­stupovala hore.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy voj­dúc videl som a hľa, boly tam všelijaké podoby zemep­lazov a hoviad ohyz­dných a všelijakých ukydaných bohov domu Iz­raelov­ho, vy­ryté na stene kolom do­okola.

Evanjelický

10 Keď som vošiel, videl som, že tam boli všelijaké podoby plazov a zvierat, mrz­kých bytos­tí a všet­kých modiel domu Iz­raela, vy­ryté do­okola na stene.

Ekumenický

10 Keď som vošiel, videl som, že tam boli rôz­ne podoby plazov a zvierat, mrz­kých bytos­tí a všet­kých modiel domu Iz­raela, vy­ryté do­okola na stene.

Bible21

10 Vešel jsem tedy a roz­hlé­dl se: Ko­lem doko­la byly po stěnách vy­ry­ty ob­ra­zy vše­li­jaké ohavné havě­ti a zvěře a vše­li­jaké hnu­sné mod­ly domu Iz­rae­le.