RoháčekEzdráš2,67

Ezdráš 2:67

ich veľb­lúdov štyris­to trid­saťpäť, oslov šesť tisíc sedem­sto dvad­sať.


Verš v kontexte

66 Ich koní bolo sedem­sto trid­saťšesť, ich mulíc dve­sto štyrid­saťpäť, 67 ich veľb­lúdov štyris­to trid­saťpäť, oslov šesť tisíc sedem­sto dvad­sať. 68 A niek­torí z hláv ot­cov, keď prišli do domu Hos­podinov­ho, ktorý je v Jeruzaleme, obetovali dob­rovoľne na dom Boží, aby ho po­stavili na jeho mies­te:

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

67 ich veľb­lúdov štyris­to trid­saťpäť, oslov šesť tisíc sedem­sto dvad­sať.

Evanjelický

67 tiav štyris­tot­rid­saťpäť, oslov šesťtisíc sedem­stod­vad­sať.

Ekumenický

67 tiav štyris­tot­rid­saťpäť a oslov šesťtisíc­sedem­stod­vad­sať.

Bible21

67 435 vel­bloudů a 6 720 os­lů.