EvanjelickýEzdráš2,67

Ezdráš 2:67

tiav štyris­tot­rid­saťpäť, oslov šesťtisíc sedem­stod­vad­sať.


Verš v kontexte

66 Koní mali sedem­stot­rid­saťšesť, mulíc dve­stoštyrid­saťpäť, 67 tiav štyris­tot­rid­saťpäť, oslov šesťtisíc sedem­stod­vad­sať. 68 Nie­ktorí z predákov rodín, keď prišli k domu Hos­podinov­mu v Jeruzaleme, dob­rovoľne obetovali na dom Boží, aby ho po­stavili na pôvod­nom mies­te:

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

67 ich veľb­lúdov štyris­to trid­saťpäť, oslov šesť tisíc sedem­sto dvad­sať.

Evanjelický

67 tiav štyris­tot­rid­saťpäť, oslov šesťtisíc sedem­stod­vad­sať.

Ekumenický

67 tiav štyris­tot­rid­saťpäť a oslov šesťtisíc­sedem­stod­vad­sať.

Bible21

67 435 vel­bloudů a 6 720 os­lů.