RoháčekEzdráš2,68

Ezdráš 2:68

A niek­torí z hláv ot­cov, keď prišli do domu Hos­podinov­ho, ktorý je v Jeruzaleme, obetovali dob­rovoľne na dom Boží, aby ho po­stavili na jeho mies­te:


Verš v kontexte

67 ich veľb­lúdov štyris­to trid­saťpäť, oslov šesť tisíc sedem­sto dvad­sať. 68 A niek­torí z hláv ot­cov, keď prišli do domu Hos­podinov­ho, ktorý je v Jeruzaleme, obetovali dob­rovoľne na dom Boží, aby ho po­stavili na jeho mies­te: 69 dali podľa možnos­tí do po­kladu na konanie práce, a to zlata šesťdesiat­jeden tisíc daríkov, a strieb­ra päť tisíc mánov a kňaz­ských sukieň sto.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

68 A niek­torí z hláv ot­cov, keď prišli do domu Hos­podinov­ho, ktorý je v Jeruzaleme, obetovali dob­rovoľne na dom Boží, aby ho po­stavili na jeho mies­te:

Evanjelický

68 Nie­ktorí z predákov rodín, keď prišli k domu Hos­podinov­mu v Jeruzaleme, dob­rovoľne obetovali na dom Boží, aby ho po­stavili na pôvod­nom mies­te:

Ekumenický

68 Poniek­torí rodoví náčel­níci po svojom príchode k domu Hos­podina, ktorý je v Jeruzaleme, venovali dob­rovoľné dary na Boží dom, aby ho zasa po­stavili na tom mies­te, kde stál.

Bible21

68 Když do­razi­li k Hos­po­di­novu domu v Je­ruzalémě, něk­teří před­stavi­te­lé ot­cov­ských rodů věnova­li dob­rovolné dary pro obnovu Božího chrá­mu na jeho původním místě.