EkumenickýEzdráš2,67

Ezdráš 2:67

tiav štyris­tot­rid­saťpäť a oslov šesťtisíc­sedem­stod­vad­sať.


Verš v kontexte

66 Koní mali sedem­stot­rid­saťšesť, mulíc dve­stoštyrid­saťpäť, 67 tiav štyris­tot­rid­saťpäť a oslov šesťtisíc­sedem­stod­vad­sať. 68 Poniek­torí rodoví náčel­níci po svojom príchode k domu Hos­podina, ktorý je v Jeruzaleme, venovali dob­rovoľné dary na Boží dom, aby ho zasa po­stavili na tom mies­te, kde stál.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

67 ich veľb­lúdov štyris­to trid­saťpäť, oslov šesť tisíc sedem­sto dvad­sať.

Evanjelický

67 tiav štyris­tot­rid­saťpäť, oslov šesťtisíc sedem­stod­vad­sať.

Ekumenický

67 tiav štyris­tot­rid­saťpäť a oslov šesťtisíc­sedem­stod­vad­sať.

Bible21

67 435 vel­bloudů a 6 720 os­lů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček