RoháčekEzdráš2,66

Ezdráš 2:66

Ich koní bolo sedem­sto trid­saťšesť, ich mulíc dve­sto štyrid­saťpäť,


Verš v kontexte

65 krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo sedem tisíc tri­sto trid­saťsedem, a mali spevákov a speváček dve­sto. 66 Ich koní bolo sedem­sto trid­saťšesť, ich mulíc dve­sto štyrid­saťpäť, 67 ich veľb­lúdov štyris­to trid­saťpäť, oslov šesť tisíc sedem­sto dvad­sať.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

66 Ich koní bolo sedem­sto trid­saťšesť, ich mulíc dve­sto štyrid­saťpäť,

Evanjelický

66 Koní mali sedem­stot­rid­saťšesť, mulíc dve­stoštyrid­saťpäť,

Ekumenický

66 Koní mali sedem­stot­rid­saťšesť, mulíc dve­stoštyrid­saťpäť,

Bible21

66 Mě­li 736 koní, 245 mezků,