Bible21Ezdráš2,67

Ezdráš 2:67

435 vel­bloudů a 6 720 os­lů.


Verš v kontexte

66 Mě­li 736 koní, 245 mezků, 67 435 vel­bloudů a 6 720 os­lů. 68 Když do­razi­li k Hos­po­di­novu domu v Je­ruzalémě, něk­teří před­stavi­te­lé ot­cov­ských rodů věnova­li dob­rovolné dary pro obnovu Božího chrá­mu na jeho původním místě.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

67 ich veľb­lúdov štyris­to trid­saťpäť, oslov šesť tisíc sedem­sto dvad­sať.

Evanjelický

67 tiav štyris­tot­rid­saťpäť, oslov šesťtisíc sedem­stod­vad­sať.

Ekumenický

67 tiav štyris­tot­rid­saťpäť a oslov šesťtisíc­sedem­stod­vad­sať.

Bible21

67 435 vel­bloudů a 6 720 os­lů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček