Roháček1. Petrov4,12

1. Petrov 4:12

Milovaní, nediv­te sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše zkúsenie, ako čo by sa vám diala čud­ná vec.


Verš v kontexte

11 Ak nie­kto hovorí - jako slová Božie; ak nie­kto slúži - jako z vlády, ktorú dáva Bôh, aby bol Bôh vo všet­kom oslavovaný skr­ze Ježiša Kris­ta, ktorý má slávu i silu na veky vekov. Ameň. 12 Milovaní, nediv­te sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše zkúsenie, ako čo by sa vám diala čud­ná vec. 13 Ale na­koľko máte účasť na utr­peniach Kris­tových, raduj­te sa, aby ste sa aj pri zjavení jeho slávy radovali plesajúci.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 Milovaní, nediv­te sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše zkúsenie, ako čo by sa vám diala čud­ná vec.

Evanjelický

12 Milovaní, nediv­te sa ohňu (súženia), ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám pri­hodilo niečo ne­zvyčaj­né.

Ekumenický

12 Milovaní, nebuďte prek­vapení ohňom utr­penia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám pri­hodilo niečo ne­obyčaj­né,

Bible21

12 Mi­lovaní, ne­div­te se té zkoušce ohněm, jež na vás přiš­la – není to pře­ce nic divného.