Roháček1. Petrov4,11

1. Petrov 4:11

Ak nie­kto hovorí - jako slová Božie; ak nie­kto slúži - jako z vlády, ktorú dáva Bôh, aby bol Bôh vo všet­kom oslavovaný skr­ze Ježiša Kris­ta, ktorý má slávu i silu na veky vekov. Ameň.


Verš v kontexte

10 Každý, jako ktorý do­stal dar milos­ti, tak si tým slúžte na­vzájom ako dob­rí správ­covia rôz­nej milos­ti Božej. 11 Ak nie­kto hovorí - jako slová Božie; ak nie­kto slúži - jako z vlády, ktorú dáva Bôh, aby bol Bôh vo všet­kom oslavovaný skr­ze Ježiša Kris­ta, ktorý má slávu i silu na veky vekov. Ameň. 12 Milovaní, nediv­te sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše zkúsenie, ako čo by sa vám diala čud­ná vec.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Ak nie­kto hovorí - jako slová Božie; ak nie­kto slúži - jako z vlády, ktorú dáva Bôh, aby bol Bôh vo všet­kom oslavovaný skr­ze Ježiša Kris­ta, ktorý má slávu i silu na veky vekov. Ameň.

Evanjelický

11 Keď nie­kto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu; keď nie­kto po­sluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všet­kom oslavoval Boh pre Ježiša Kris­ta; On má slávu a moc naveky vekov. Amen.

Ekumenický

11 Keď nie­kto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď nie­kto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všet­kom oslavovaný Boh skr­ze Ježiša Kris­ta! Jemu pat­rí sláva i vláda na veky vekov. Amen.

Bible21

11 Když někdo mluví, ať jsou to Boží slova; když někdo slouží, ať je to v síle, kte­rou dává Bůh, aby byl Bůh vž­dy oslavován skrze Ježíše Krista, je­muž patří sláva i moc na věky věků! Amen.