Bible211. Petr4,12

1. Petr 4:12

Mi­lovaní, ne­div­te se té zkoušce ohněm, jež na vás přiš­la – není to pře­ce nic divného.


Verš v kontexte

11 Když někdo mluví, ať jsou to Boží slova; když někdo slouží, ať je to v síle, kte­rou dává Bůh, aby byl Bůh vž­dy oslavován skrze Ježíše Krista, je­muž patří sláva i moc na věky věků! Amen. 12 Mi­lovaní, ne­div­te se té zkoušce ohněm, jež na vás přiš­la – není to pře­ce nic divného. 13 Spíše se ra­duj­te, že má­te podíl na Kri­stově utrpení, vž­dyť až se zjeví jeho sláva, bu­dete jásat ra­dostí!

späť na 1. Petr, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 Milovaní, nediv­te sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše zkúsenie, ako čo by sa vám diala čud­ná vec.

Evanjelický

12 Milovaní, nediv­te sa ohňu (súženia), ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám pri­hodilo niečo ne­zvyčaj­né.

Ekumenický

12 Milovaní, nebuďte prek­vapení ohňom utr­penia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám pri­hodilo niečo ne­obyčaj­né,

Bible21

12 Mi­lovaní, ne­div­te se té zkoušce ohněm, jež na vás přiš­la – není to pře­ce nic divného.

Bible211. Petr4,12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček