Ekumenický1. Petrov4,12

1. Petrov 4:12

Milovaní, nebuďte prek­vapení ohňom utr­penia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám pri­hodilo niečo ne­obyčaj­né,


Verš v kontexte

11 Keď nie­kto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď nie­kto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všet­kom oslavovaný Boh skr­ze Ježiša Kris­ta! Jemu pat­rí sláva i vláda na veky vekov. Amen. 12 Milovaní, nebuďte prek­vapení ohňom utr­penia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám pri­hodilo niečo ne­obyčaj­né, 13 ale raduj­te sa, keď máte účasť na Kris­tových utr­peniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 Milovaní, nediv­te sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše zkúsenie, ako čo by sa vám diala čud­ná vec.

Evanjelický

12 Milovaní, nediv­te sa ohňu (súženia), ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám pri­hodilo niečo ne­zvyčaj­né.

Ekumenický

12 Milovaní, nebuďte prek­vapení ohňom utr­penia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám pri­hodilo niečo ne­obyčaj­né,

Bible21

12 Mi­lovaní, ne­div­te se té zkoušce ohněm, jež na vás přiš­la – není to pře­ce nic divného.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček