Evanjelický1. Petrov4,12

1. Petrov 4:12

Milovaní, nediv­te sa ohňu (súženia), ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám pri­hodilo niečo ne­zvyčaj­né.


Verš v kontexte

11 Keď nie­kto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu; keď nie­kto po­sluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všet­kom oslavoval Boh pre Ježiša Kris­ta; On má slávu a moc naveky vekov. Amen. 12 Milovaní, nediv­te sa ohňu (súženia), ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám pri­hodilo niečo ne­zvyčaj­né. 13 Ale na­koľko sa podieľate na Kris­tových utr­peniach, raduj­te sa, aby ste sa s plesaním radovali aj pri zjavení Jeho slávy.

späť na 1. Petrov, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 Milovaní, nediv­te sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše zkúsenie, ako čo by sa vám diala čud­ná vec.

Evanjelický

12 Milovaní, nediv­te sa ohňu (súženia), ktorý vás prišiel skúšať, akoby sa vám pri­hodilo niečo ne­zvyčaj­né.

Ekumenický

12 Milovaní, nebuďte prek­vapení ohňom utr­penia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám pri­hodilo niečo ne­obyčaj­né,

Bible21

12 Mi­lovaní, ne­div­te se té zkoušce ohněm, jež na vás přiš­la – není to pře­ce nic divného.